ถนนเส้นนี้ กลับบ้าน

– ย้อนรอยความฝัน กับคืนวันที่ผ่านไป –

Roundcube mail ไม่แสดงวันที่

อันเนื่องมาจากการติดตั้ง VestaCP ใช้งานบน Centos ได้คอนฟิกจนใช้งานได้ แต่วันที่ไม่แสดงดังรูป มี error เกี่ยวกับ strtotime

roundcubemail-no-date

การแก้ไขโดยการ เข้าไปแก้ไขไฟล์ /usr/share/roundcubemail/program/lib/Roundcube/rcube_config.php

public function db_read($key)
  {
    date_default_timezone_set('asia/bangkok');
    $sql_result = $this->db->query(
      "SELECT `vars`, `ip`, `changed`, " . $this->db->now() . " AS ts"
      . " FROM {$this->table_name} WHERE `sess_id` = ?", $key);

    if ($sql_result && ($sql_arr = $this->db->fetch_assoc($sql_result))) {
      $this->time_diff = time() - strtotime($sql_arr['ts']);
      $this->changed  = strtotime($sql_arr['changed']);
      $this->ip    = $sql_arr['ip'];
      $this->vars   = base64_decode($sql_arr['vars']);
      $this->key    = $key;

      return !empty($this->vars) ? (string) $this->vars : '';
    }

    return null;
  }

โดยเพิ่มบรรทัด date_default_timezone_set(‘asia/bangkok’); ตามโค๊ดด้านบน Roundcube mail ก็จะสามารถแสดงวันที่ได้ถูกต้องตามภาพด้านล่าง

roundcubemail-no-date-2

 

HTTPS SSL ไม่ทำงานบน มือถือ

บันทึกเรื่องการติดตั้ง Certificate SSL หรือ HTTPS สำหรับเว็บไซต์ เว็บผมใช้ Vesta Control Panel และได้ลงทะเบียน SSL กับ Comodo หลังจากติดตั้ง Certificate SSL แล้วสามารถทำงานได้ถูกต้องบนเว็บเบราเชอร์บนพีซี ทั้งบน Chrome, IE, Mozilla Firefox แต่บนมือถือนั้นกลับไม่ได้ ยังคงเห็นเป็น แม่กุญแจสีแดงอยู่

วิธีแก้คือ

ขั้นตอนที่ 1 ตอนที่เราลงทะเบียน SSL นั้นเราจะได้ไฟล์มา2ไฟล์ อย่างของผมคือ

 1. www_mnc_co_th.crt
 2. www_mnc_co_th.ca-bundle

ให้รวมเป็นไฟล์เดียวให้ชื่อไฟล์ว่า ssl-bundle.crt และเก็บไฟล์ไว้บน server เช่นที่ /etc/nginx/ssl/www.mnc.co.th (หรือที่ไหนก็ได้แต่ต้องอ้างอิงจากไฟล์ snginx.conf มาให้ถูก)

 

ขั้นตอนที่ 2 ต่อมาให้ไปที่เก็บคอนฟิกของ NGINX ของผมคือ /home/admin/conf/web/snginx.conf

server {
  listen   61.47.7.243:443;
  server_name mnc.co.th www.mnc.co.th;
  ssl     on;
  ssl_certificate   /etc/nginx/ssl/www.mnc.co.th/ssl-bundle.crt;
  ssl_certificate_key /home/admin/conf/web/ssl.mnc.co.th.key;
  error_log /var/log/httpd/domains/mnc.co.th.error.log error;

  location / {

เข้าไปแก้ไขตรงบรรทัด ssl_certificate ให้ไปหาไฟล์ ssl-bundle.crt ที่เราได้จากขั้นตอนที่ 1 ทำการบันทึกไฟล์เสีย

(เพิ่มเติม…)

Restricting registration for peer ‘xxxx’ to 60 seconds (requested 300)

การแก้ปัญหา Restricting registration for peer ‘xxxx’ to 60 seconds (requested 300) ง่ายๆทำได้ดังนี้

1 แก้ไขไฟล์ /etc/iaxmodem/iaxmodem-cfg.ttyIAX1
ข้อมูลเดิม

device     /dev/ttyIAX1
owner      uucp:uucp
mode      660
port      40000
refresh     300
server     127.0.0.1
peername    999
secret     999212224ab
cidname
cidnumber
codec      slinear

ให้แก้ตรง refresh จาก 300 เป็น 60

2 สั่งรีสตาร์ท iaxmodem
/etc/init.d/iaxmodem restart

ข้อความ Restricting registration for peer ‘xxxx’ to 60 seconds (requested 300) ที่ขึ้นมาใน log ให้เป็นที่น่ารำคาญก็จะหายไป