ทำ2ไอพีด้วยแลนใบเดียวบนลีนุกซ์

เครื่อง CentOS ตัวหนึ่งของผมมีความจำเป็นต้องทำ 2IP บนแล…

Read more...

ทดลองคลิกแล้วโทรออก Click to Call HTML

คลิกแล้วโทรออก Click to call เนื่องจากจะลองทำระบบคลิกแล…

Read more...