ถนนเส้นนี้ กลับบ้าน

– ย้อนรอยความฝัน กับคืนวันที่ผ่านไป –

Tag: mikrotik

Mikrotik Script Auto Queues DHCP

Script Auto Queues DHCP เครื่องที่ได้รับ DHCP จะได้ความ […]

Scritpt update DynDNS สำหรับ Mikrotik V.6

บันทึกไว้กันลืม เวลาจะใช้สอยก็หยิบจับเอามาใช้ได้สะดวก S […]