Opencart Responsive Image

ทำให้รูปภาพบน Opencart รองรับทุกหน้าจอ

เดิม

<img src="https://store.mnc.co.th/image/mnc.png">

ให้เติม class=”img-responsive” เข้าไป

เป็น

<img class="img-responsive" src="https://store.mnc.co.th/image/mnc.png" >
responsive
ด้านซ้ายดูบนพีซี ด้านขวาดูบนมือถือ

จังหวัดในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น, จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี, ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร, เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง, ตราด,ตาก,นครนายก, นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี, นราธิวาส,น่าน,บึงกาฬ, บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา, พังงา,พัทลุง,พิจิตร, พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์, แพร่,พะเยา,ภูเก็ต, มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน, ยะลา,ยโสธร,ร้อยเอ็ด, ระนอง,ระยอง,ราชบุรี, ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน, เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร, สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว, สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย, สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์, หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง, อุดรธานี,อุทัยธานี,อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ

Mikrotik Script Auto Queues DHCP

Script Auto Queues DHCP

เครื่องที่ได้รับ DHCP จะได้ความเร็วที่ 5M/5M ทุกเครื่อง

ใส่srcipt นี้เข้าไปที่ IP — > DHCP Server

:local queueName "Client- $leaseActMAC";
:if ($leaseBound = "1") do={
/queue simple add name=$queueName target=($leaseActIP . "/32") limit-at=5120k/5120k max-limit=5120k/5120k comment=[/ip dhcp-server lease get [find where active-mac-address=$leaseActMAC && active-address=$leaseActIP] host-name];
} else={
/queue simple remove $queueName
}

 

Roundcube mail ไม่แสดงวันที่

อันเนื่องมาจากการติดตั้ง VestaCP ใช้งานบน Centos ได้คอนฟิกจนใช้งานได้ แต่วันที่ไม่แสดงดังรูป มี error เกี่ยวกับ strtotime

roundcubemail-no-date

การแก้ไขโดยการ เข้าไปแก้ไขไฟล์ /usr/share/roundcubemail/program/lib/Roundcube/rcube_config.php

public function db_read($key)
  {
    date_default_timezone_set('asia/bangkok');
    $sql_result = $this->db->query(
      "SELECT `vars`, `ip`, `changed`, " . $this->db->now() . " AS ts"
      . " FROM {$this->table_name} WHERE `sess_id` = ?", $key);

    if ($sql_result && ($sql_arr = $this->db->fetch_assoc($sql_result))) {
      $this->time_diff = time() - strtotime($sql_arr['ts']);
      $this->changed  = strtotime($sql_arr['changed']);
      $this->ip    = $sql_arr['ip'];
      $this->vars   = base64_decode($sql_arr['vars']);
      $this->key    = $key;

      return !empty($this->vars) ? (string) $this->vars : '';
    }

    return null;
  }

โดยเพิ่มบรรทัด date_default_timezone_set(‘asia/bangkok’); ตามโค๊ดด้านบน Roundcube mail ก็จะสามารถแสดงวันที่ได้ถูกต้องตามภาพด้านล่าง

roundcubemail-no-date-2

 

HTTPS SSL ไม่ทำงานบน มือถือ

HTTPS SSL ไม่ทำงานบน มือถือ

บันทึกเรื่องการติดตั้ง Certificate SSL หรือ HTTPS สำหรับเว็บไซต์ เว็บผมใช้ Vesta Control Panel และได้ลงทะเบียน SSL กับ Comodo หลังจากติดตั้ง Certificate SSL แล้วสามารถทำงานได้ถูกต้องบนเว็บเบราเชอร์บนพีซี ทั้งบน Chrome, IE, Mozilla Firefox แต่บนมือถือนั้นกลับไม่ได้ ยังคงเห็นเป็น แม่กุญแจสีแดงอยู่

วิธีแก้คือ

ขั้นตอนที่ 1 ตอนที่เราลงทะเบียน SSL นั้นเราจะได้ไฟล์มา2ไฟล์ อย่างของผมคือ

 1. www_mnc_co_th.crt
 2. www_mnc_co_th.ca-bundle

ให้รวมเป็นไฟล์เดียวให้ชื่อไฟล์ว่า ssl-bundle.crt และเก็บไฟล์ไว้บน server เช่นที่ /etc/nginx/ssl/www.mnc.co.th (หรือที่ไหนก็ได้แต่ต้องอ้างอิงจากไฟล์ snginx.conf มาให้ถูก)

 

ขั้นตอนที่ 2 ต่อมาให้ไปที่เก็บคอนฟิกของ NGINX ของผมคือ /home/admin/conf/web/snginx.conf

server {
  listen   61.47.7.243:443;
  server_name mnc.co.th www.mnc.co.th;
  ssl     on;
  ssl_certificate   /etc/nginx/ssl/www.mnc.co.th/ssl-bundle.crt;
  ssl_certificate_key /home/admin/conf/web/ssl.mnc.co.th.key;
  error_log /var/log/httpd/domains/mnc.co.th.error.log error;

  location / {

เข้าไปแก้ไขตรงบรรทัด ssl_certificate ให้ไปหาไฟล์ ssl-bundle.crt ที่เราได้จากขั้นตอนที่ 1 ทำการบันทึกไฟล์เสีย

Read More